Jarmarky a slavnosti

Pozvánka – rok 2023

Jarmark v rámci Krompašských slavností 1.7.2023

Krompasske slavnosti 2023_pozvánka_CZ

Krompacher Fest 2023_Einladung_DE

Pozvánka – rok 2022
Jarmark v rámci Krompašských slavností 9.7.2022
Krompašské slavnosti 2022_PROGRAM
Krompacher Fest 2022_PROGRAMM

Pozvánka na jarmark – rok 2019 – 15. 6. 2019
Krompach kann_Jahrmarkt 2019 Krompach umí 2019_pozvánkaPozvánka na jarmark – rok 2018 – 16. 6. 2018

Pozvanka na jarmark 2018
Einladung zum Jahrmakrt in Krompach 2018

Pozvánka na jarmark – rok 2017 – 10. 6. 2017

Pozvanka na jarmark 2017_krátká_final
Jahrmarkt in Krompach 2017_krátká_final


Pozvánka na jarmark – rok 2016 – 18. 6. 2016

Pozvanka na jarmark 2016
Einladung zum Jahrmakrt in Krompach 2016

V sobotu 18. 6. 2016 se bude v Krompachu opět konat sousedské setkání s ukázkami koníčků místních sousedů a letos poprvé i sousedů z blízkého okolí (např. z Mařenic, Jonsdorfu, apod.)

Přijďte se podívat, co vše sousedé umí. Vzhledem ke společné účasti českých i německých návštěvníků bude program letos poprvé tlumočen i do německého jazyka.

Akce bude mít 2 části:

 • ODPOLEDNÍ ČÁST

Ukázky
Od 14 hodin uvidíte ukázky koníčků místních sousedů. Budete mít možnost zjistit více o jejich oblastech zájmu. U některých i vzorky toho, co umí, ochutnáte. A některé výrobky bude možné si i pořídit.

Program
Od 14 do 16 hodin bude akci doprovázet slovem i hudbou doplňkový program. Dalšími hosty budou starostové spolupracujících obcí (Krompach, Mařenice, Jonsdorf, Oybin), pokud to jejich nabité programy dovolí.

Společné vyfocení
Rádi bychom Vás pozvali také na společné vyfocení místních i chalupářů na parkovišti u kostela v Krompachu dne 18.6.2016 v 16 hod. Tato skupinová fotka by měla zachytit co nejvíce krompašských lidí a bude pro nás všechny památkou pro časy budoucí. Fotografie bude k dispozici na OÚ a zájemcům ji ve vytištěné nebo elektronické podobě rádi poskytneme.

PŘIJĎTE V CO NEJVĚTŠÍM POČTU, takovouto společnou fotografii určitě žádná jiná obec v Lužických horách nemá 🙂

Pozvánka na společné vyfocení_2016
 • VEČERNÍ ČÁST

Od 19 hodin v restauraci Na Hřebenovce v Krompachu na Valech (č.p. 114 Vás) zveme ke zhlédnutí premiéry divadelního představení „Návštěva“ v podání místních sousedů, které baví hrát amatérské divadlo.

V pátek 17. 6. 2016 od 20, 30 hodin zveme Na Hřebenovku k návštěvě veřejnosti přístupné generální zkoušky na divadelní představení. Vzhledem k omezenému množství míst doporučujeme návštěvu představení již v pátek.

Srdečně zveme malé i velké, české i zahraniční návštěvníky.

………………………………………………..

Pozvánka na jarmark v roce 2015

Pozvánka na jarmark 2015 Einladung zum Jahrmakrt in Krompach 2015

I v roce 2015 se v Krompachu bude konat sousedský jarmark s ukázkami koníčků místních sousedů. Přijďte se podívat, co vše sousedé v Krompachu umí.

Kdy a kde: 20. 6. 2015 v obci Krompach

Akce bude mít 2 části:

 • ODPOLEDNE

Od 14 hodin na parkovišti v Krompachu u kostela uvidíte ukázky koníčků místních sousedů. Budete mít možnost zjistit více o jejich oblastech zájmu. U některých i vzorky toho, co umí, ochutnáte. A některé výrobky možná bude možné si i pořídit.

 • VEČER

Od 19 hodin v restauraci Na Hřebenovce v Krompachu na Valech s číslem popisným 114 Vás zveme ke zhlédnutí divadelního představení „Podruhé si tě už nevezmu“ v podání místních sousedů, které baví hrát amatérské divadlo.

Srdečně zveme malé i velké, české i zahraniční návštěvníky.

Pozvánka na jarmark v roce 2014

Srdečně zveme na sousedský jarmark na téma, co všechno lidi v obci Krompach umí. Pozvánka na jarmark je zde.

Kdy: 14. 6. 2014 ve 14 hod.
Kde: na parkovišti před kostelem v Krompachu
PROGRAM: Představení oblastí, které sousedé v Krompachu umí a jsou s nimi druhému ochotni poradit

 • Ukázky zajímavých koníčků
 • Křest publikace „Krompach umí“
 • Amatérské divadlo, zpěv, hudba

Co je smyslem jarmarku v Krompachu?

 • Aby obyvatelé Krompachu ukázali návštěvníkům některé činnosti, které umí, vysvětlili postup a nabídli ukázky činností, které v rámci svého koníčku dělají.
 • Aby sousedé, kteří se dosud neznali, mezi sebou navázali kontakty.

Kdo všechno na jarmarku účinkuje?

Všichni účinkující jsou „krompašští“ a zapojují se do této akce dobrovolně:

 • na podiu koníčky zpěv, divadlo, hudba
 • u stánků ukázky a postupy k vybraným koníčkům – např. výroba slunečních hodin, příprava domácích nudlí, předvedení domácích „moto-miláčků“ (veteráni) apod.

Proč vznikl sousedský jarmark jako součást projektu „Krompach umí“?

 • Koníčky sousedů, které jsou uvedeny na těchto webových stránkách v části „Seznam adres“, jsou zajímavé a byla by škoda se s nimi nepochlubit
 • Zde na internetu či v publikaci „Krompach umí“ jsou uvedeny „jen“ v elektronické či tištěné podobě
 • Sousedský jarmark tyto koníčky představuje všem naživo
 • Na jarmarku tedy nejde primárně o prodej zboží, ale o ukázky zajímavých koníčků a příjemné sousedské popovídání