Videa

Krompach umí

Cílem aktivity Krompach umí je, aby se o sobě sousedé dověděli, co kdo umí a o těchto tématech spolu více mluvili. Jde také o to, aby se svými koníčky lidé pochlubili a aby si vzájemně zdarma a dobrovolně poradili. Databázi dovedností každý najde na jednom místě – na webových stránkách a v tištěné podobě dostupné v obci. Obdobné aktivity mohou být realizovány také pro další obce v ČR, Rakousku, Německu, atd.

Neighbors in Krompach can do it

The goal of the activity is to let know neighbours in a village in what areas of interest can people in their community advise them. The created database of skills is available on web sites and in printed version in the village Krompach in the northern Bohemia.

People enthusiastic about creating a similar database in their own community are always welcome. If you are interested do not hesitate to contact me.